Velkommen

kristian_thumb

Sundhedscenter, Rugmarken 23, 3520 Farum

Velkommen til hjemmesiden hos Læge Kristian G. Løkkegaard

Konsultation efter aftale.

Tidsrum for tlf. henvendelser og konsultationer/sygebesøg, kriterier for henvendelsestype:

Klinikkens hovedtlf. nr.: 44 95 00 11

Kl. 8-9:    Tlf. konsultation: Akut tid forespørgsler, prøvesvar, opfølgende tilbagemeldinger, receptfornyelser.

Kl. 9-12:  Besvares af receptionist eller sygeplejerske. Kun tidsbestilling og afbud.

Kl. 12-13: Tlf. konsultation: Akut tid forespørgsler, opfølgende tilbagemeldinger, prøvesvar, receptfornyelser.

Onsdage, hvor der både er dag- og aftenkonsultation, besvares klinikkens hovedtlf. af receptionist – kun tidsbestilling og afbud – i tidsrummet 16.00 – 19.00.

Kl. 9-16, dog ikke onsdag: Akutte, uopsættelige henvendelser p.g.a. akut sygdom/akut receptbehov, akut afbud samme dag m.m.
Ring til akut tlf.nr.: 26 61 91 09. Besvares af læge eller sygeplejerske.

Efter kl. 16 og i weekends: Ved akut behov for hjælp: ring på tlf.nr. 1813.

Dagens 1. konsultation vil typisk være kl.  9.00, også på onsdage, hvor der er mulighed for aftenkonsultation.
Den sidste konsultation er kl. 16.00, onsdage dog kl. 19.00.
Der er fleksibilitet og der kan være mulighed for tidligere/senere tidspunkter end de ovennævnte.
Akutte sygebesøg kan lade sig gøre hver eneste dag, når det skønnes nødvendigt/mest hensigtsmæssigt. Aftalen om sygebesøg skal helst ske så tidligt på dagen som muligt.

2-4 konsultationer pr. time i tidsrummet 9-12, 13-16 (19).

Som online bruger kan du:

  • Bestille tid
  • Forny recepter på fast medicin
  • Skrive til lægen
  • Læse beskeder fra lægen

Klinikkens email adr. er Kloekkegaard67@gmail.com,  som man er velkommen til at henvende sig kortfattet på, hvis man ikke er online bruger og dermed ikke kan sende mails gennem journalsystemet. Du bedes oplyse dit fulde navn og fødselsdato. De 4 sidste cifre i dit cpr.nr. behøver du ikke at oplyse.

Facebook: Læge Kristian G. Løkkegaard